Gromnik's Great Review - Something To Believe In

Mån om sin kropp

Medicin är verkligen ett spännande ämne! Och jag tycker att vi alla borde ha mycket mer kunskap om hur våra kroppar (och själar!) fungerar. Vi brukar de ju varje dag - ibland helt omedveten om hur mycket skada vi tillfogar dem. Hur kan det vara så? Och varför är detta även en kulturell grej? I de asiatiska länderna är den vanliga människan på gatan mycket mer medveten och mån om sin hälsa; framför allt med vad de stoppar i sig med mat och dryck. Jag vill göra en utbildning i kinesiologi för att bli lite bättre på min kropp jag också. Gillar att det inte tar så lång tid som ett medicinstudium.